The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Trung tâm Nghiên cứu - Phát triển - Chế tạo thiết bị phân tích chất lỏng

Thông tin về công ty Endress+Hauser Conducta

Trung tâm Nghiên cứu - Phát triển - Chế tạo thiết bị phân tích chất lỏng

Một trong những yếu tố thành công của chúng tôi chính là vị thế dẫn đầu về công nghệ, bao gồm những cải tiến mang tính đột phá, và quá trình sản xuất hướng tới tương lai tại các cơ sở của chúng tôi ở Đức, Mỹ và Trung Quốc.

Liên hệ

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24 70839 Gerlingen Đức
Điện thoại: +49 7156 209 0
Gửi email

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn