The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Endress+Hauser Analytical Instruments (Suzhou) Co., Ltd.

Customized production of liquid analysis measuring instruments for the region

The Endress+Hauser production facility is located in the Suzhou Industrial Park. About 20 people manufacture instruments for liquid analysis with production to be stepped up as Endress+Hauser continues its program of expansion in one of the world’s most important markets. Production started in Suzhou in 2005. Here our Liquiline platform and Analyzers are being manufactured.

  • Endress+Hauser Analytical Instruments (Suzhou) Co., Ltd. ©Endress+Hauser
Giám Đốc Điều Hành Ling Zuo
Năm thành lập 2005
Số lượng nhân viên 17

Your competence center for liquid analysis in Suzhou:

  • Final assembly of analytical instruments

  • Production of consumables like chemical reagents for Analyzers

  • The Facility maintains certifications for ISO9001, ISO14001 and OHSAS18001

  • Sản xuất

Liên hệ

Endress+Hauser Analytical Instruments (Suzhou) Co., Ltd
Suzhou Industrial Park, JiangSu Province No. 491 Su-Hong Zhong Lu Suzhou 215021 , Trung Quốc
Điện thoại: 0086-512-6258-9010

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn