The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Endress+Hauser Conducta in Gerlingen

Headquarter of Endress+Hauser Conducta

The headquarter of Endress+Hauser is located in Gerlingen near Stuttgart. More than 350 employees work today in the fields of research and development, metal-cutting manufacturing, systems production and administration. On a production area of 6500 qm transmitters, measuring systems and assemblies are produced. In total, Endress+Hauser Conducta invested more than 20 million euros in buildings, machinery, plant and equipment over the last four years in Gerlingen.

  • Endress+Hauser Conducta in Gerlingen, Germany ©Endress+Hauser
Giám Đốc Điều Hành Dr. Manfred Jagiella
Năm thành lập 1970
Số lượng nhân viên 360
  • Sản xuất

Liên hệ

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24 70839 Gerlingen Đức
Điện thoại: +49 7156 209 0
Gửi email

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn