The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Endress+Hauser Flowtec (India) Pvt. Ltd.

Customized manufacturing, calibration and logistics services of flow measurement instruments

Founded in 1999, Endress+Hauser Flowtec (India) Pvt. Ltd. in Aurangabad is manufacturing and supplying electromagnetic flowmeters, Coriolis mass flowmeter, vortex and ultrasonic flowmeters to India, Australia, South Africa, Singapore, Malaysia, Thailand and Indonesia. Additionally, Division Aurangabad is supplying vortex flowmeters to TLV Japan. The plant employs about 115 people.

 • Endress+Hauser Flowtec Aurangabad ©Endress+Hauser
 • Endress+Hauser Flowtec Aurangabad ©Endress+Hauser
 • Endress+Hauser Flowtec Aurangabad ©Endress+Hauser
 • Endress+Hauser Flowtec Aurangabad ©Endress+Hauser
 • Endress+Hauser Flowtec Aurangabad ©Endress+Hauser
Giám Đốc Điều Hành Kulathu Kumar
Năm thành lập 1999
Số lượng nhân viên 115

Your competence center for flow measurement in India

 • Endress+Hauser Flowtec (India) Pvt. Ltd. is a wholly owned subsidiary of Endress+Hauser Flowtec AG Switzerland

 • Part of the global sourcing activities of Endress+Hauser Flowtec

 • Quality systems: ISO 9001:2008, ISO/IEC 17025 accredited (calibration laboratory),
  ISO 3834-2 (welding)
  Environmental system: ISO 14001:2004
  Safety system: OSHAS 18001:2007

 • Sản xuất

Liên hệ

Endress+Hauser Flowtec (India) Pvt. Ltd.
M-171/176, Waluj Industrial Area, MIDC IN-431 136 Aurangabad , Ấn Độ
Điện thoại: +91 240 2563 606
Điện thoại: +91 240 2563 600
Fax: +91 240 2555 179
Gửi email

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn