The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Endress+Hauser Flowtec AG, Division Cernay, France

Customized manufacturing and calibration of electromagnetic and vortex flowmeters

In Cernay Endress+Hauser Flowtec AG produces electromagnetic and vortex flowmeters for the world market. Over the last 25 years, the Cernay plant has expanded into a high-tech production facility. Today, the core competences include sophisticated liners for the measuring tubes of the product line magmeters. 10 calibration systems are in constant use. The plant employs over 300 people.

 • Endress+Hauser Flowtec AG, Division Cernay, France ©Endress+Hauser
 • Endress+Hauser Flowtec AG, Division Cernay, France ©Endress+Hauser
 • Endress+Hauser Flowtec AG, Division Cernay, France ©Endress+Hauser
 • Endress+Hauser Flowtec AG, Division Cernay, France ©Endress+Hauser
 • Endress+Hauser Flowtec AG, Division Cernay, France ©Endress+Hauser
 • Endress+Hauser Flowtec AG, Division Cernay, France ©Endress+Hauser
 • Endress+Hauser Flowtec AG, Division Cernay, France ©Endress+Hauser
Giám Đốc Điều Hành Thierry Weissgerber
Năm thành lập 1991
Số lượng nhân viên 346

Production competence for magmeters and vortex flowmeters

 • Endress+Hauser Flowtec AG Division Cernay is a wholly owned subsidiary of Endress+Hauser Flowtec AG Switzerland

 • Calibration capability: 10 production calibration rigs with capabilities from 2 to 2400 mm

 • Flow tube (Measuring-tube) supplier integrated in production site

 • Quality systems: ISO 9001:2008, ISO/IEC 17025 accredited (calibration laboratory)

  Environmental system: ISO 14001:2004, Safety system: OSHAS 18001:2007

 • Sản xuất

Liên hệ

Endress+Hauser Flowtec AG, Division Cernay
35, rue de l'Europe F-68700 Cernay Pháp
Điện thoại: +33 389 75 35 00
Fax: +33 389 75 38 00
Gửi email

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn