The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Endress+Hauser Flowtec production competencies

Endress+Hauser Flowtec, production competencies

More than 40 years of experience in flow measurement technology

Our production network is based on state-of-the-art manufacturing technology and standardized, globally networked production plants.

  • State-of-the-art manufacturing technology and standardized, globally networked production plants ©Endress+Hauser
  • Globally networked production plants ©Endress+Hauser
  • Experience in flow measurement technology ©Endress+Hauser
  • Production competencies ©Endress+Hauser
  • Technology and production plants ©Endress+Hauser
  • Production highlights ©Endress+Hauser

Liên hệ

Endress+Hauser Flowtec AG
Christoph Merian-Ring 4 4153 Reinach Basel-Landschaft Thụy Sỹ
Điện thoại: +41 61 715 61 11
Fax: +41 61 715 66 99
Gửi email

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn