The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Nhà máy sản xuất của Endress+Hauser Maulburg

Thông tin công ty Endress+Hauser Maulburg

Các nhà máy sản xuất thiết bị đo mức, áp suất và giải pháp quản lý tồn kho trên toàn thế giới

Tại các nhà máy trên toàn cầu, chúng tôi sử dụng công nghệ và kỹ thuật sản xuất tiên tiến nhằm đảm bảo chất lượng của thiết bị, cũng như đảm bảo an toàn cho con người và môi trường xung quanh

  • Ban quản lý của Endress+Hauser Maulburg ©Endress+Hauser

    Jörg Herwig, phòng Marketing, Holger Reichhold, phòng Kiểm Soát, Tiến sĩ Andreas Mayr, Giám Đốc Điều Hành, Illya Söhngen, phòng Giải Pháp Kỹ Thuật, Wilfried Köning, phòng Nhân Sự, Tiến sĩ Peter Selders, phòng Công Nghệ, Tiến sĩ Jürgen Dillmann, phòng Vận Hành

Liên hệ

Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstrasse 1 79689 Maulburg Đức
Điện thoại: +49 7622 28 0
Điện thoại: +49 7622 28 0
Gửi email www.endress.com/maulburg

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn