The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Endress+Hauser SE+Co. KG, Maulburg

Headquarter of Endress+Hauser Maulburg

Maulburg is the domicil of the largest and oldest production site of Endress+Hauser. Today, Endress+Hauser SE+Co. KG is a leading producer of instruments, sensors, components and services for level measurement and level limit detection, pressure and differential pressure measurement as well as Inventory management solutions. Besides the three locations in Germany Endress+Hauser Maulburg is present in China, Japan, India, the US, Brazil and the UK with its associated product centers.

  • Endress+Hauser Maulburg, main building ©Endress+Hauser
Giám Đốc Điều Hành Dr. Andreas Mayr
Năm thành lập 1953
Số lượng nhân viên 1800
  • Sản xuất

Liên hệ

Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstrasse 1 79689 Maulburg Đức
Điện thoại: +49 7622 28 0
Điện thoại: +49 7622 28 0
Gửi email www.endress.com/maulburg

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn