The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Endress+Hauser Kassel

Production site for pressure sensor elements

Giám Đốc Điều Hành Dr. Andreas Mayr
Location manager:
Norbert Gill
Năm thành lập 2000
Số lượng nhân viên 81

Close to our customer

  • Production competencies: Know-how of technical processes manufacturing pressure sensors, Product qualification, verification and validation

  • Process Engineering Competencies: Continuous development of technological manufacturing processes, Chip assembly and packaging, Sensor assembly and Testing

  • State-of-the-art equipment and production facility including clean room production space

  • Certified to ISO 9001, 14001 and OHSAS 18001 standards

  • Test equipment and references used for all measurements and tests conducted during the production process traceable to national or international standards (PTB, NIST, NIM etc.).

  • Sản xuất

Liên hệ

Endress+Hauser SE+Co. KG
Miramstrasse 87 34123 Kassel Đức
Điện thoại: +49 561 9532474

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn