The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Endress+Hauser (Yamanashi) Co. Ltd.

Dedicated product center for tank gauging products

The dedicated product center is responsible for research and development and production of instruments for tank gauging and temperature measurement as well as display devices for Inventory Management Solutions.

Giám Đốc Điều Hành Yasuyuki Inoue
Năm thành lập 2008
Số lượng nhân viên 80

Close to our customer

  • Research and development as well as the production of equipment for Inventory
    Management Solutions: servo gauges, float and tape gauges, temperature measurement
    and comprehensive LNG solution package.

  • Certified to ISO 9001, 14001 and OHSAS 18001 standards

  • Test equipment and references used for all measurements and tests conducted during the production process traceable to national or international standards (PTB, NIST, NIM etc.)

  • Servo gauge calibration test rig complying to OIML Recommendation R85 (2008) accredited by NMi

  • Sản xuất

Liên hệ

Endress+Hauser Yamanashi Co. Ltd.
862-1 Mitsukunugi Sakaigawa-cho Fuefuki-shi 406-0846 Yamanashi , Nhật Bản
Điện thoại: +81 552 66 49 11
Fax: +81 552 66 49 66
Gửi email

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn