The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Lắp ráp tối ưu

Hệ thống "Back Side Reflow" cho bảng mạch in

Một hệ thống mới đã được xây dựng để ứng dụng cho quy trình lắp ráp các chi tiết lên bảng mạch in điện tử. Những quy trình hàn phức tạp và chưa hoàn chỉnh trước đây giờ đã trở nên chất lượng và hiệu quả hơn.Back Side Reflow giúp cho các bảng mạch in với các chi tiết phức tạp không cần phải qua nhiều bước quy trình và dây chuyền sản xuất như trước kia mà chỉ cần thông qua một dây chuyền lắp đặt là đủ.

Liên hệ

Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstrasse 1 79689 Maulburg Đức
Điện thoại: +49 7622 28 0
Điện thoại: +49 7622 28 0
Gửi email www.endress.com/maulburg

Việc làm mới nhất

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn