The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Cam kết chất lượng trên nguyên lý hoạt động

Cam kết chất lượng trên nguyên lý hoạt động

Công tác quản lý chất lượng là một phần trong văn hóa của chúng tôi

Chúng tôi muốn tạo ra lợi ích vượt trội cho Khách Hàng và vì lý do đó, quản lý chất lượng là một phần trong văn hóa của công ty. Chúng tôi không chỉ kiểm tra và đo lường chất lượng, mà chúng tôi “sống” cùng nó. Điều này có nghĩa là, bên cạnh những thứ khác, chúng tôi nhận thức được rằng những lỗi hỏng là một cơ hội để cải thiện và đến gần hơn với mục tiêu "Sản xuất không lỗi". Với việc đáp ứng ở mức độ cao của các đại lý liên kết, liên tục cải thiện chuyên môn, nguyên lý hoạt động “tổ chức học tập” cũng như nguyên lý Kaizen đều cung cấp nền tảng cơ bản cho khía cạnh này.

Sổ tay hướng dẫn quản lý

Chúng tôi rất vui khi giới thiệu đến Khách Hàng sổ tay hướng dẫn quản lý của chúng tôi ở định dạng pdf
Vui lòng gửi yêu cầu về địa chỉ: info@pcm.endress.com

ISO 9001/ ISO 14001/ OHSAS 18001

ISO 3834-2

Giấy phép

Các chứng nhận Hệ thống Quản lý bổ sung

Báo cáo về môi trường

Chúng tôi tiến hành hệ thống quản lý về môi trường, an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp như là một hệ thống tích hợp. Kết quả của chúng tôi là một phần trong báo cáo bền vững của Tập Đoàn Endress+Hauser. Nếu bạn cần dữ liệu riêng về Endress+Hauser Maulburg, vui lòng gởi email về info@pcm.endress.com.

Liên hệ

Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstrasse 1 79689 Maulburg Đức
Điện thoại: +49 7622 28 0
Điện thoại: +49 7622 28 0
Gửi email www.endress.com/maulburg

Việc làm mới nhất

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn