The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Độ chính xác tuyệt đối

Phòng thí nghiệm hiệu chuẩn được DAkkS chứng nhận

Từ năm 1994, chúng tôi đã thực hiện phòng thí nghiệm hiệu chuẩn được chứng nhận theo ISO17025. Chúng tôi thực hiện hiệu chuẩn có tính trích lục đối với thiết bị áp suất đo dương và đo âm, áp suất tuyệt đối, sự chênh áp, chân không và nhiệt độ. Dịch vụ của chúng tôi dành cho khách hàng: Khách hàng có thể yêu cầu trực tiếp dịch vụ hiệu chuẩn ISO17025 có tính trích lục (DKD/DAkkS) với cấu hình thiết bị.

Liên hệ

Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstrasse 1 79689 Maulburg Đức
Điện thoại: +49 7622 28 0
Điện thoại: +49 7622 28 0
Gửi email www.endress.com/maulburg

Việc làm mới nhất

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn