The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Năng lực trong công nghệ hàn

Năng lực trong công nghệ hàn

Các chuyên gia hàn và các quy trình hàn đã được chứng nhận sẽ luôn đảm bảo chất lượng không đổi trên toàn thế giới.

Các quy trình hàn chuyên dụng như hàn xì (oxyacetylene), WIG, TIG, TIG bán tự động, hàn vi plasma, hàn chì, hàn MIG và hàn laser góp phần hoàn thiện kỹ thuật sản xuất hiện đại của chúng tôi.

  • Năng lực trong công nghệ hàn ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Liên hệ

Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Obere Wank 1 87484 Nesselwang Đức
Điện thoại: +49 8361 308 0
Fax: +49 8361 308 110
Gửi email www.endress.com/wetzer

Việc làm mới nhất

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn