The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Nhà máy Wetzer tại Nesselwang

Thử nghiệm để đảm bảo tính an toàn

Mạng lưới phòng thí nghiệm rộng khắp thế giới đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng và độ tin cậy cao nhất cho Khách Hàng

Thiết bị đo lường phải trải qua các thử nghiệm nghiêm ngặt tại mạng lưới phòng thí nghiệm của công ty trên toàn thế giới. Nhiệt độ biến thiên quá lớn, áp lực cơ học hay sương tích điện cho đến môi trường thiết bị tiếp xúc đều có thể gây ra hỏng hóc cho thiết bị. Trên phương diện thiết bị điện, thiết bị đo lường của Endress+Hauser có thể được sử dụng an toàn tại các khu vực nguy hiểm. Các thiết bị cũng phải trải qua thử nghiệm tương thích điện từ (EMC) kể cả trong quy trình sản xuất.100% các chi tiết thiết bị phải trải qua thử nghiệm cùng với khả năng có thể truy vết giúp đảm bảo tính an toàn cũng như chất lượng đồng nhất cho từng sản phẩm.

  • Nhà máy sản xuất Wetzer tại Nesselwang ©Endress+Hauser
  • Thử nghiệm EMC tạị Wetzer, Nesselwang ©Endress+Hauser
  • Nhà máy sản xuất Wetzer tại Nesselwang ©Endress+Hauser
  • Nhà máy sản xuất Wetzer tại Nesselwang ©Endress+Hauser
  • Nhà máy sản xuất Wetzer tại Nesselwang ©Endress+Hauser
  • Nhà máy sản xuất Wetzer tại Nesselwang ©Endress+Hauser
  • Nhà máy sản xuất Wetzer tại Nesselwang ©Endress+Hauser

Liên hệ

Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Obere Wank 1 87484 Nesselwang Đức
Điện thoại: +49 8361 308 0
Fax: +49 8361 308 110
Gửi email www.endress.com/wetzer

Việc làm mới nhất

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn