The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Cơ sở tản xuất toàn cầu thiết bị đo nhiệt

Thông tin về Endress+Hauser Wetzer

Năng lực sản xuất toàn cầu về thiết bị đo nhiệt độ, thành phần hệ thống và thiết bị quản lý dữ liệu

Các cơ sở sản xuất toàn cầu của chúng tôi sử dụng các kỹ thuật và công nghệ sản xuất tiên tiến nhất nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm thiết bị đo lường cũng như an toàn cho người lao động và thân thiện với môi trường.

Liên hệ

Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Obere Wank 1 87484 Nesselwang Đức
Điện thoại: +49 8361 308 0
Fax: +49 8361 308 110
Gửi email www.endress.com/wetzer

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn