Cam kết chất lượng trên nguyên lý hoạt động

Công tác quản lý chất lượng là một phần trong văn hóa của chúng tôi

Chúng tôi mong muốn mang đến lợi ích vượt trội cho Khách Hàng và vì vậy, quản lý chất lượng là một phần văn hóa của công ty chúng tôi. Chúng tôi không chỉ kiểm tra và đo lường chất lượng, mà chúng tôi sinh ra để tạo nên chất lượng. Điều này trước tiên có nghĩa là chúng tôi nhận thức được rằng những lỗi sai chính là cơ hội để cải thiện và tiếp cận gần hơn với mục tiêu sản xuất không lỗi. Mức độ hài lòng cao của các cộng sự, liên tục nâng cao chuyên môn, nguyên tắc tổ chức học tập cũng như Kaizen chính là nền tảng của lĩnh vực này.

Hướng dẫn Quản lý

Mọi cơ sở sản xuất của Endress+Hauser Flowtec AG duy trì một hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo và được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001. Các Hướng dẫn Quản lý của Endress+Hauser Flowtec AG có thể được tải về tại đây.

Liên hệ

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn