The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Phát triển các giải pháp tự động hóa bằng cách cung cấp giá trị thặng dư vượt trội cho Khách Hàng.

Thông tin về Trung tâm Giải pháp quy trình của Endress+Hauser

Phát triển các giải pháp tự động hóa bằng cách cung cấp giá trị thặng dư vượt trội cho Khách Hàng.

Trung tâm Nghiên cứu – Phát triển – Chế tạo của Tập đoàn Endress+Hauser tập trung cho các giải pháp truyền thông kỹ thuật số, tích hợp, quản lý tài sản nhà máy và giải pháp tự động hóa.
Endress+Hauser là nhà sản xuất hàng đầu có danh tiếng về thiết bị đo lường quy trình. Các giải pháp tự động hóa quy trình cũng là một phần quan trọng trong danh mục sản phẩm của doanh nghiệp.

Liên hệ

Endress+Hauser Process Solutions AG
Christoph Merian-Ring 12 CH-4153 Reinach Thụy Sỹ
Điện thoại: +41 (0)61 715 73 78
Gửi email www.endress.com

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn