Đào tạo trực tuyến

Tận dụng khóa đào tạo trực tuyến miễn phí của chúng tôi và giới thiệu về giao thức truyền thông kỹ thuật số.


Các chương trình học tương tác này đóng vai trò là phần giới thiệu về các giao thức truyền thông cá nhân và truyền thông kỹ thuật số.
Các chủ đề quan trọng nhất của công nghệ và các lĩnh vực ứng dụng được giới thiệu. Khoá đào tạo kéo dài khoảng một giờ. Kiểm tra kiến thức tích lũy của bạn bằng một đánh giá nhỏ vào cuối buổi đào tạo trực tuyến.

Đào tạo trực tuyến Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Truyền Thông Kỹ Thuật Số.


Khóa học giúp bạn làm quen với truyền thông kỹ thuật số trong ngành công nghiệp quy trình và truyền đạt hiểu biết cơ bản về cách sử dụng công nghệ này.

Bắt đầu khóa đào tạo>>>

Công nghệ FOUNDATION Fieldbus

Khóa đào tạo giúp bạn làm quen với danh mục sản phẩm công nghệ FOUNDATION Fieldbus và cung cấp sự hiểu biết cơ bản về các tùy chọn sử dụng và lắp đặt thiết bị công nghệ FOUNDATION Fieldbus.

Bắt đầu khóa đào tạo>>>

Ethernet Công nghiệp

Khóa đào tạo giúp bạn làm quen với giao thức Ethernet Công nghiệp và cung cấp sự hiểu biết cơ bản về khi nào áp dụng và lắp đặt thiết bị Ethernet công nghiệp.

Bắt đầu khóa đào tạo>>>

PROFIBUS

Khóa đào tạo giúp bạn làm quen với giao thức PROFIBUS và truyền tải những hiểu biết cơ bản về việc sử dụng và lắp đặt thiết bị PROFIBUS.

Bắt đầu khóa đào tạo>>>

WirelessHART

Việc đào tạo giúp bạn làm quen với giao thức WirelessHART và truyền tải những hiểu biết cơ bản về khả năng sử dụng và lắp đặt thiết bị WirelessHART.

Bắt đầu khóa đào tạo>>>

Liên hệ

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn