The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Năng lực là khả năng hiểu rõ vấn đề để kết hợp hoàn hảo tất cả mọi thứ phù hợp với nhau

Năng lực là khả năng hiểu rõ vấn đề để kết hợp mọi thứ phù hợp với nhau

Kiến thức chuyên ngành của chúng tôi có thể tạo lợi nhuận cho Khách hàng như thế nào?

Các thiết bị của Endress+Hauser thu thập tất cả thông tin tin cậy từ các quy trình công nghiệp đến các quy trình kỹ thuật có thể giúp khách hàng vận hành nhà máy an toàn và hiệu quả, nhằm đạt được chất lượng sản phẩm tối ưu và bảo vệ con người cũng như môi trường. Năng lực của chúng tôi không chỉ đơn thuần gói gọn trong lĩnh vực thiết bị đo lường tại hiện trường. Bạn muốn tìm hiểu thêm về năng lực của Endress+Hauser? Nội dung này sẽ liên tục được cập nhật.

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Điểm nổi bật

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn