Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

An toàn chức năng SIL

Công tác sản xuất một hệ thống thiết bị trường an toàn phải được thực hiện với các thiết bị được đánh giá hệ số SIL tốt nhất

Để có được thông tin đáng tin cậy cho các hệ thống thiết bị trường an toàn (IEC 61511), điều kiện quyết định là cần phải có thông tin chính xác về đặc điểm kỹ thuật và vận hành thiết bị. Ứng dụng phải rõ ràng, phải áp dụng công nghệ thiết bị chuẩn xác và phải quản lý vòng đời thiết bị đúng cách.

An toàn chức năng trong thiết bị đo lường quá trình. Tìm hiểu về hệ số an toàn (SIL), chức năng tự kiểm soát thường xuyên, hệ dự phòng đồng nhất và thử nghiệm.

Hiệu chuẩn định kỳ hoặc kiểm tra hệ thống liên tục từ xa với giao thức đã được chứng nhận SIL (phần cứng / phần mềm) ©Endress+Hauser

Khởi động thử nghiệm từ xa

Lọc sản phẩm
Đang tải thêm kết quả

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn