Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Endress+Hauser at Maulburg

Headquarter of Endress+Hauser Level+Pressure

Maulburg is the domicil of the largest and oldest production site of Endress+Hauser. Today, Endress+Hauser Level+Pressure is a leading producer of instruments, sensors, components and services for level measurement and level limit detection, pressure and differential pressure measurement as well as Inventory management solutions. Besides the two locations in Germany Endress+Hauser Level+Pressure is present in China, Japan, India, the US, Brazil and the UK with its associated product centers.

Endress+Hauser Maulburg, main building ©Endress+Hauser
 • Giám Đốc Điều Hành

  Dr. Peter Selders

 • Năm thành lập

  1953

 • Số lượng nhân viên

  1855 (July 2020)

 • Sản xuất

Liên hệ

Tải

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn