Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Công tác quản lý chất lượng là một phần trong văn hóa của chúng tôi

Chất lượng, bảo vệ môi trường, an toàn và sức khoẻ lao động tại Endress+Hauser Conducta

Chúng tôi cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường đồng thời ra quyết định và hành động dựa trên nguyên tắc này. Công ty lập kế hoạch, xây dựng và hoạt động theo phương châm phát triển bền vững, môi trường làm việc an toàn và duy trì chất lượng tối đa cho quy trình và sản phẩm. Sự hài lòng của người lao động, cơ hội phát triển nghề nghiệp, triết lý “tổ chức học tập” và Kaizen là những giá trị gắn liền với văn hóa công ty.

Sổ tay Quản lý

Công ty sẵn lòng cung cấp cho khách hàng sổ tay Quản lý dưới dạng tập tin pdf.
Vui lòng gửi yêu cầu đếninfo@conducta.endress.com.

Báo cáo môi trường

Chúng tôi triển khai hệ thống quản lý môi trường, an toàn và sức khoẻ lao động dưới dạng hệ thống tích hợp. Kết quả của chúng tôi được nêu trong Báo cáo bền vững của Tập đoàn Endress+Hauser. Nếu cần dữ liệu cụ thể về Endress+Hauser Conducta, vui lòng gửi email đến địa chỉ info@conducta.endress.com.

Quản lý chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe

Quản lý năng lượng

Phòng thí nghiệm hiệu chuẩn nồng độ pH

Thông báo đảm bảo chất lượng ATEX

  • Chỉ thị 94/9/EC – Hệ thống quản lý chất lượng sản xuất của thiết bị và hệ thống bảo vệ áp dụng cho môi trường sản xuất có nguy cơ cháy nổ do
    DEKRA EXAM GmbH cấp
    Nhấn vào đây để tải chứng nhận

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn