Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Chúng tôi luôn có những khóa Đào tạo phù hợp với bạn!

Dù Khách Hàng sử dụng giao thức truyền thông kỹ thuật số nào thì chúng tôi đều có thể hỗ trợ.

Endress+Hauser giúp Khách Hàng đảm bảo tích hợp an toàn các thiết bị đo lường hàng đầu, bao gồm các thiết bị của một bên thứ ba, vào tất cả hệ DCS và PLC.

Trung tâm năng lực Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Chuyến tham quan ảo trung tâm năng lực và huấn luyện giao thức giao tiếp công nghiệp của Endress+Hauser

Kỹ sư giàu kinh nghiệm và có chuyên môn của chúng tôi luôn hỗ trợ Khách Hàng!

Chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo về công nghệ, cũng như các khóa đào tạo theo yêu cầu của Khách Hàng, do các kỹ sư có chuyên môn và giàu kinh nghiệm đảm nhiệm, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành để đảm bảo chuyển giao kiến thức đúng phương pháp.

Dù Khách Hàng chỉ mới khởi động hay muốn nâng cao kiến thức của mình - Endress+Hauser cung cấp các khóa đào tạo về công nghệ truyền thông kỹ thuật số được thiết kế riêng cho nhu cầu của Khách Hàng từ căn bản đến nâng cao.

Yêu cầu khóa đào tạo về công nghệ thiết kế theo yêu cầu của Khách Hàng

Truyền tải kiến thức đúng phương pháp!

Dù Khách Hàng chỉ mới khởi động hay muốn nâng cao kiến thức của mình - Endress+Hauser cung cấp các khóa đào tạo về công nghệ truyền thông kỹ thuật số được thiết kế riêng cho nhu cầu của Khách Hàng từ căn bản đến nâng cao.

Hãy cùng chia sẻ kinh nghiệm và cải tiến nhà máy của bạn!

Đào tạo chắc chắn là một lợi thế trong mọi giai đoạn dự án, mang lại lợi nhuận cho công ty của Khách Hàng và các bên tham gia. Hãy cùng chia sẻ kinh nghiệm và cải tiến nhà máy của bạn!

Lợi ích

  • Chuẩn bị kỹ và tự tin về tác vụ của Khách Hàng

  • Thực hành và trao đổi kinh nghiệm

  • Cập nhật những phát triển mới nhất

  • Phát triển sự nghiệp với lịch trình đào tạo từng bước

Liên hệ

Tải

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn