Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Đào tạo về công nghệ HART/WirelessHART

HART, công nghệ được sử dụng rộng rãi nhất trong ngành công nghiệp quy trình

HART, công nghệ thông dụng và đã được chứng minh trong ngành công nghiệp quy trình mang đến thêm nhiều tính năng tương thích hơn so với công nghệ 4…20mA truyền thống.
Để thu được những lợi ích của giao tiếp kỹ thuật số do công nghệ HART mang lại cần có một hiểu biết nhất định về công nghệ này.
Tham gia một trong những khóa học của chúng tôi để hiểu hơn về công tác lắp đặt cũng như cách vận hành những tính năng mới nhất để cải thiện quá trình lắp đặt.

HART, công nghệ được sử dụng thông dụng nhất trong ngành công nghiệp quy trình. © Endress+Hauser

Đào tạo về công nghệ HART

Khách hàng sẽ được đào tạo với những bài tập thực hành tại chỗ, tìm hiểu ứng dụng chi tiết công nghệ HART/WirelessHART. Khóa học thảo luận về các cấu trúc liên kết mạng và các khả năng ứng dụng khác nhau cũng như các lợi ích của công nghệ HART được thể hiện trong những câu lệnh và chức năng mới nhất.

Thông tin thêm >>>

Đào tạo về công nghệ WirelessHART

Khách hàng sẽ được đào tạo với những bài tập thực hành tại chỗ, học cách cài đặt một mạng WirelessHART không dây. Tất cả các khía cạnh liên quan đến việc vận hành mạng WirelessHART không dây thành công đều nằm trong chương trình đào tạo. Chương trình đào tạo sẽ bao gồm các chủ đề liên quan đến công tác cài đặt mạng, đưa thiết bị vào vận hành và kiểm tra chất lượng mạng và cuối cùng là tích hợp mạng vào hệ thống điều khiển.

Thông tin thêm >>>

Liên hệ

Tải

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn