Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Đào tạo về công nghệ PROFIBUS

PROFIBUS – một công nghệ thông dụng và đã được chứng minh trong ngành công nghiệp quy trình

Công nghệ PROFIBUS, công nghệ thông dụng, đã được chứng minh trong ngành công nghiệp quy trình mang đến nhiều tính năng hơn so với công nghệ 4…20mA truyền thống.
Để thu được những lợi ích của giao tiếp kỹ thuật số do công nghệ PROFIBUS mang lại cần có một hiểu biết nhất định về công nghệ này.
Tham gia một trong những khóa học của chúng tôi để hiểu hơn về công tác lắp đặt cũng như cách vận hành những tính năng mới nhất để cải thiện quá trình lắp đặt.

PROFIBUS, công nghệ thông dụng, đã được chứng minh trong ngành công nghiệp quy trình © Endress+Hauser

Đào tạo về công nghệ PROFIBUS DP/PA

Hiểu rõ được những lợi ích của công nghệ này và quy trình lắp đặt, tích hợp thiết bị và xử lý sự cố. Chú trọng vào PROFIBUS DP và PA.

Thông tin thêm >>>

Khóa Đào tạo được chứng nhận dành cho chuyên viên lắp đặt PROFIBUS

Với chương trình đào tạo PI được công nhận và cấp chứng chỉ trên toàn thế giới này, đại lý độc lập, khách hàng sẽ tìm hiểu cách lắp đặt chính xác mạng PROFIBUS. Từ công tác đi dây với những bài tập thực hành tại chỗ đến quy trình chứng thực mạng, khách hàng được thực tập đấu nối, cấu hình với những công cụ PROFIBUS mới nhất, một cách chuyên nghiệp nhất.

Kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ PI: Chuyên viên lắp đặt PROFIBUS

Thông tin thêm >>>

Khóa Đào tạo được chứng nhận dành cho Kỹ sư PROFIBUS DP/PA

Với chương trình đào tạo PI được cấp chứng chỉ và công nhận trên toàn thế giới này, đại lý độc lập, khách hàng sẽ tìm hiểu sự hoạt động của PROFIBUS DP. Chủ đề chính trong chương trình xoay quanh những tính năng như tích hợp thiết bị vào các hệ thống DCS, giải mã các tin báo chẩn đoán và cấu hình thiết bị thông qua DTM hoặc EDD. Thông qua các bài tập thực hành tại chỗ, khách hàng sẽ biết cách sử dụng các công cụ mới nhất có sẵn trên thị trường ứng dụng cho PROFIBUS.

Kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ PI: Kỹ sư PROFIBUS DP/PA

Thông tin thêm >>>

Chương trình Đào tạo được chứng nhận dành cho Kỹ sư PROFIBUS PA

Với chương trình đào tạo PI được cấp chứng chỉ và công nhận trên toàn thế giới này, đại lý độc lập, khách hàng sẽ tìm hiểu về sự hoạt động của PROFIBUS PA. Chủ đề chính trong khóa học là giới thiệu về PROFIBUS PA với những bước phát triển mới nhất. Thông qua các bài tập thực hành tại chỗ, khách hàng sẽ biết cách sử dụng các công cụ mới nhất có sẵn trên thị trường ứng dụng cho PROFIBUS.

Kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ PI: Kỹ sư PROFIBUS PA

Thông tin thêm >>>

Liên hệ

Tải

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn