Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Đào tạo công nghệ Modbus

Modbus, đơn giản và bền bỉ, được phát triển phù hợp với các ứng dụng công nghiệp

Đơn giản và bền bỉ, Modbus đã trở thành một giao thức giao tiếp tiêu chuẩn, và hiện tại là một phương tiện phổ biến có sẵn để kết nối các thiết bị điện tử công nghiệp.Ứng dụng này cho phép giao tiếp giữa nhiều thiết bị kết nối với cùng một mạng, ví dụ như một hệ thống đo lưu lượng và truyền kết quả tới máy tính. Modbus cũng thường được sử dụng để kết nối máy tính giám sát với một thiết bị đầu cuối từ xa (RTU) trong hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA).

Modbus, đơn giản và bền bỉ, được phát triển phù hợp với các ứng dụng công nghiệp. ©Endress+Hauser

Đào tạo Công Nghệ Modbus

Vào cuối khóa học, khách hàng sẽ hiểu được công nghệ Modbus được sử dụng trong quy trình tự động hóa.

Khách hàng tìm hiểu về các thiết bị Modbus điển hình và cách thức giao tiếp. Bạn sẽ nối phân đoạn Modbus và khởi động. Một trọng tâm nữa là tích hợp và giải thích dữ liệu trong hệ thống máy chủ và xử lý sự cố hệ thống Modbus.

Thông tin thêm >>>

Liên hệ

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn