The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Nhân viên và Khách Hàng bắt tay ở tiền sảnh

Liên minh và đối tác

Xây dựng giá trị cho Khách Hàng

Endress+Hauser hợp tác với các đối tác được lựa chọn nhằm hỗ trợ Khách Hàng trong việc giảm rủi ro, giảm chi phí tích hợp, nâng cao hiệu quả vận hành và bảo trì, và tối ưu hóa máy móc của nhà máy.

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn