The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Rockwell Automation

Đối tác tích hợp mở của Endress+Hauser

Rockwell Automation, công ty lớn nhất thế giới chuyên về thông tin và công nghiệp tự động hóa giúp khách hàng đạt năng suất cao hơn và giúp thế giới phát triển bền vững hơn. Thương hiệu sản phẩm Allen-Bradley® và Rockwell Software® hàng đầu của chúng tôi được công nhận là sáng tạo và có chất lượng xuất sắc trên toàn thế giới. Bạn có thể hợp tác với Rockwell Automation để đưa ra phạm vi năng lực toàn diện giúp mang đến các giải pháp và dịch vụ tiên tiến mà bạn cần hiện nay cũng như trong tương lai.

  • Rockwell Automation

Tài liệu Tích hợp Mở

  • Tham khảo Topology RA01 - Rockwell Automation ControlLogix và EtherNet/IP cùng với HART cho ngành công nghiệp̣ Thực phẩm & Đồ uống (đang soạn thảo)

Liên hệ

Photo of: Kevin Wright
Kevin Wright
Rockwell Automation 1201 S 2nd Street Milwaukee WI , 53204 Hoa Kỳ
Điện thoại: +1 414 382 3742
Gửi email

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn