The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Pepperl+Fuchs

Đối tác Tích hợp Mở của Endress+Hauser

Năm 1945, Walter Pepperl và Ludwig Fuchs mở một xưởng radio nhỏ ở Mannheim, Đức, dựa trên nguyên tắc sáng tạo, tầm nhìn doanh nhân và tự lực.Kinh nghiệm của họ được biến thành những ý tưởng mới và họ liên tục say mê phát triển sản phẩm cho khách hàng. Thành quả của nỗ lực này phát minh cảm biến tiệm cận.Sáng chế này là điểm khởi đầu cho câu chuyện thành công của công ty.

  • Pepperl+Fuchs

Tài liệu Tích hợp Mở

Liên hệ

Photo of: Thomas Klatt
Thomas Klatt
Pepperl+Fuchs GmbH Lilienthalstrasse 200 68307 Mannheim Đức
Điện thoại: +49 621 776-2130
Gửi email

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn