Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Liên kết với đối tác thực hiện Tích hợp Mở giúp hạn chế rủi ro

Sự hợp tác bền vững trong quá trình thử nghiệm mang lại lợi ích cho khách hàng chung của các bên

Các tiêu chuẩn mở là cần thiết để lựa chọn và phối hợp các sản phẩm tốt nhất trên thị trường. Các đối tác Tích hợp Mở cùng cộng tác để đảm bảo lợi thế mang tính quyết định này không bị giảm đi bởi những sự cố tích hợp tiềm ẩn. Chúng tôi sẽ cùng nhau xác định các cấu trúc liên kết tham khảo và kết hợp thử nghiệm vận hành các nhóm sản phẩm cùng nhau như trong thực tế.Nhờ vậy, khách hàng chung của chúng tôi sẽ nhận được những gợi ý chính xác và đã được thử nghiệm cho các thiết bị tự động hóa cho nhà máy sử dụng quy trình.

Tích hợp Mở - kết hợp những sản phẩm tốt nhất cho quy trình tự động hóa nhà máy © Endress+Hauser

Tích hợp Mở: tiêu chuẩn mở/tích hợp được phê duyệt

Tích hợp Mở - kiểm nghiệm tích hợp cho mọi công nghệ tham khảo © Endress+Hauser

Tích hợp Mở: củng cố các chương trình kiểm nghiệm đã được thiết kế

các đối tác đã tham gia chương trình ©Endress+Hauser

Các nhà sản xuất danh tiếng trong lĩnh vực tự động hóa đã tham gia vào Chương trình liên kết đối tác thực hiện Dự án Tích hợp Mở

Các dự án Tích Hợp Mở © Endress+Hauser

Chương trình liên kết với đối tác thực hiện Tích hợp Mở - Chúng tôi làm việc cùng với các đối tác của Endress+Hauser trong nhiều dự án

Tích hợp Mở: tiêu chuẩn mở / tích hợp được phê duyệt

 • Chương trình liên kết với đối tác để kiểm nghiệm thực tế cấu trúc liên kết trong lĩnh vực tự động hóa đa nhà cung cấp

 • Sự lựa chọn điển hình các thành phần hệ thống và thiết bị hiện trường cho ứng dụng

 • Kiểm nghiệm tích hợp chung trên cấu trúc liên kết tham khảo hoàn chỉnh

 • Việc lưu tài liệu cho những bước quan trọng nhất và kết quả kiểm nghiệm

 • Sự hợp tác bền vững với những đối tác có thực hiện công tác kiểm nghiệm lại thường xuyên

Liên hệ

Tải

 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn