Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Rockwell Automation

Đối tác Tích hợp Mở của Endress+Hauser

Rockwell Automation, công ty lớn nhất thế giới chuyên về thông tin và công nghiệp tự động hóa giúp khách hàng đạt năng suất cao hơn và giúp thế giới phát triển bền vững hơn. Thương hiệu sản phẩm Allen-Bradley® và Rockwell Software® hàng đầu của chúng tôi được công nhận là sáng tạo và có chất lượng xuất sắc trên toàn thế giới. Bạn có thể hợp tác với Rockwell Automation để đưa ra phạm vi năng lực toàn diện giúp mang đến các giải pháp và dịch vụ tiên tiến mà bạn cần hiện nay cũng như trong tương lai.

Rockwell Automation

Tài liệu Tích hợp Mở

Liên hệ

Tải

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn