Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Turck

Đối tác Tích hợp Mở của Endress+Hauser

Turck là một trong những nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp. Là chuyên gia về công nghệ cảm biến, mạng giao tiếp công nghiệp fieldbus, công nghệ kết nối và giao diện và hệ thống RFID, Turck cung cấp các giải pháp hiệu quả cho nhà máy và tự động hóa quy trình. Bằng việc cung cấp giải pháp về dữ liệu và kết nối, họ là những người đi tiên phong của nền công nghiệp Internet của vạn vật (IIoT).

Turck ©Endress+Hauser

Tài liệu Tích hợp Mở

  • (đang soạn thảo)

Liên hệ

Tải

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn