Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Giải Pháp Quy Trình Honeywell

Đối tác Tích hợp Mở của Endress+Hauser

Giải Pháp Quy Trình Honeywell (HPS) giúp khách hàng công nghiệp trên khắp thế giới vận hành các cơ sở an toàn, hiệu quả, đáng tin cậy, bền vững và có nhiều lợi nhuận hơn. Chúng tôi cung cấp các công nghệ dẫn đầu từ nhà máy sản xuất đến phòng điều hành cũng như các dịch vụ có thời gian sử dụng toàn diện giúp bảo đảm vận hành hiệu quả và ổn định hơn.

Giải Pháp Quy Trình Honeywell

Tài liệu Tích hợp Mở

  • Cấu Trúc Tham Khảo HON01 - Honeywell Experion PKS và FOUNDATION Fieldbus cho ngành Dầu khí (đang soạn thảo)

  • Cấu Trúc Tham Khảo HON02 - Honeywell Experion PKS và PROFIBUS cho ngành Hóa Chất (đang soạn thảo)

Liên hệ

Tải

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn