Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Hệ thống Kiểm soát Chất lỏng Bürkert

Đối tác Tích hợp Mở của Endress+Hauser

Nhà sản xuất Hệ thống Kiểm soát Chất lỏng Bürkert là một trong những nhà sản xuất hệ thống đo lường, kiểm soát và điều tiết chất lỏng và khí hàng đầu thế giới. Các sản phẩm của Bürkert được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp - từ nhà máy bia đến công nghệ y tế, sinh học và hàng không vũ trụ.
Công ty có mạng lưới bán hàng rộng khắp hiện diện tại 36 quốc gia. Bürkert liên tục phát triển các giải pháp và sản phẩm tùy chỉnh tại năm địa điểm Systemhaus của mình ở Đức, Trung Quốc và Hoa Kỳ và bốn trung tâm nghiên cứu.

Hệ thống Kiểm soát Chất lỏng Buerkert

Tài liệu Tích hợp Mở

Liên hệ

Tải

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn