The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Giải Pháp Quy Trình Honeywell

Đối tác Tích hợp Mở của Endress+Hauser

Giải Pháp Quy Trình Honeywell (HPS) giúp khách hàng công nghiệp trên khắp thế giới vận hành các cơ sở an toàn, hiệu quả, đáng tin cậy, bền vững và có nhiều lợi nhuận hơn. Chúng tôi cung cấp các công nghệ dẫn đầu từ nhà máy sản xuất đến phòng điều hành cũng như các dịch vụ có thời gian sử dụng toàn diện giúp bảo đảm vận hành hiệu quả và ổn định hơn.

  • Giải Pháp Quy Trình Honeywell

Tài liệu Tích hợp Mở

  • Cấu Trúc Tham Khảo HON01 - Honeywell Experion PKS và FOUNDATION Fieldbus cho ngành Dầu khí (đang soạn thảo)

  • Cấu Trúc Tham Khảo HON02 - Honeywell Experion PKS và PROFIBUS cho ngành Hóa Chất (đang soạn thảo)

Liên hệ

Photo of: Peter Overgaauw
Peter Overgaauw
Honeywell B.V. Laarderhoogtweg 18 1101EA Amsterdam Hà Lan
Điện thoại: +31 20 715 9377
Gửi email

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn