Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Phoenix Contact

Đối tác Tích hợp Mở của Endress+Hauser

Phoenix Contact là công ty hàng đầu thị trường, có trụ sở tại Đức, hoạt động toàn cầu. Tập đoàn là biểu tượng trong các lĩnh vực về kỹ thuật điện, điện tử, và tự động hóa với các thành phần, hệ thống, và giải pháp hướng đến tương lai.
Danh mục các sản phẩm đa dạng tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng tìm kiếm các giải pháp hướng đến tương lai cho các ngành công nghiệp và nhiều ứng dụng khác nhau. Phoenix Contact tập trung vào lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng, quy trình và tự động hóa nhà máy.

Phoenix Contact

Tài liệu Tích hợp Mở

  • (đang soạn thảo)

Tải

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn