The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Chương trình liên kết đối tác thực hiện Tích hợp Mở giúp giảm thiểu rủi ro

Sự hợp tác bền vững trong quá trình kiểm nghiệm mang lại lợi ích cho khách hàng chung của các bên

Cần phải lựa chọn các tiêu chuẩn mở và kết hợp với những sản phẩm tốt nhất trên thị trường. Các đối tác Tích hợp Mở cùng cộng tác để đảm bảo lợi thế mang tính quyết định này không bị giảm đi bởi những sự cố tích hợp tiềm ẩn. Chúng tôi sẽ cùng nhau xác định các cấu trúc liên kết tham khảo và kết hợp thử nghiệm từng sản phẩm theo thực tế. Nhờ vậy, khách hàng chung của chúng tôi sẽ nhận được những gợi ý chính xác và đã được kiểm nghiệm cho các thiết bị tự động hóa cho nhà máy sử dụng quy trình của mình.

 • Tích hợp Mở - Chương trình liên kết đối tác kiểm nghiệm thực tế cấu trúc liên kết trong lĩnh vực tự động hóa đa nhà cung cấp © Endress+Hauser

  Tích hợp Mở - Chương trình liên kết đối tác kiểm nghiệm thực tế cấu trúc liên kết trong lĩnh vực tự động hóa đa nhà cung cấp

 • Tích hợp Mở - kết hợp những sản phẩm hàng đầu cho quá trình tự động hóa nhà máy của bạn © Endress+Hauser

  Tích hợp Mở: tiêu chuẩn mở/ tích hợp được phê chuẩn

 • Tích hợp Mở - kiểm tra tích hợp đối với từng cấu trúc liên kết tham chiếu © Endress+Hauser

  Tích hợp Mở: củng cố các chương trình kiểm nghiệm đã được thiết kế

 • Chương trình liên kết đối tác thực hiện Tích hợp Mở - Các đối tác đã tham gia vào chương trình ©Endress+Hauser

  Các nhà sản xuất danh tiếng trong lĩnh vực tự động hóa đã tham gia vào Chương trình liên kết đối tác thực hiện Dự án Tích hợp Mở

 • Chương trình liên kết đối tác thực hiện Tích hợp Mở - Chúng tôi làm việc cùng các đối tác của Endress+Hauser trong nhiều dự án ©Endress+Hauser

  Chương trình liên kết đối tác thực hiện Tích hợp Mở - Chúng tôi làm việc cùng với các đối tác của Endress+Hauser trong nhiều dự án

Tích hợp Mở: tiêu chuẩn mở/ tích hợp được phê chuẩn

 • Chương trình liên kết với đối tác để kiểm nghiệm thực tế cấu trúc liên kết trong lĩnh vực tự động hóa đa nhà cung cấp

 • Sự lựa chọn điển hình các thành phần hệ thống và thiết bị hiện trường cho ứng dụng

 • Kiểm nghiệm tích hợp chung trên cấu trúc liên kết tham khảo hoàn chỉnh

 • Việc lưu tài liệu cho những bước quan trọng nhất và kết quả kiểm nghiệm

 • Sự hợp tác bền vững với những đối tác có thực hiện công tác kiểm nghiệm lại thường xuyên

Liên hệ

Jörg Reinkensmeier
Endress+Hauser Process Solutions AG Christoph Merian-Ring 12 4153 Reinach BL Thụy Sỹ
Điện thoại: +41 61 715 7441
Gửi email

Sản phẩm liên quan

Giải pháp

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn