The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Báo Cáo EcoVadis Premium của Endress+Hauser

Xem đánh giá của chúng tôi về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

EcoVadis vận hành diễn đàn hợp tác đầu tiên giúp các công ty truy cập việc thực hiện môi trường và xã hội của các nhà cung cấp trên phạm vi toàn cầu. Bạn có thể tìm Báo Cáo EcoVadis Premium của Tập Đoàn Endress+Hauser.

  • Báo Cáo EcoVadis Premium của Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Đánh giá của EcoVadis cho Endress+Hauser

Endress+Hauser gắn liền với biểu tượng 'Vàng' do phương pháp phát triển trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội. Để có được sự công nhận này, một công ty phải đạt tổng số điểm 62/100.

Điểm nhấn

Công ty Endress+Hauser nằm trong Top 2 các nhà cung cấp do EcoVadis đánh giá.

Thang điểm

Endress+Hauser có cách tiếp cận CSR quy mô, chủ động. Các cam kết và các chính sách cũng như các hành động thực tế thuộc những vấn đề chính có thông tin thực hiện cụ thể. Công ty có báo cáo CSR về các chỉ số thực hiện và hành động. Bạn có thể tìm báo cáo EcoVadis Premium của Tập Đoàn Endress+Hauser cũng như Hồ Sơ Phát Triển Bền VữngEcoVadis và Chứng Nhận EcoVadis ở đây .

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn