The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Quy tắc ứng xử

Chúng tôi đón nhận và thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp như thế nào

Chúng tôi tuân thủ mọi luật lệ hiện hành và hành xử theo đạo đức. Quy tắc ứng xử của Endress+Hauser hỗ trợ chúng tôi trong việc này. Trong đó quy định những việc chúng tôi nên và không nên làm.

Quy tắc ứng xử của Endress+Hauser

Tải về bản PDF

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn