The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Giải pháp an toàn chức năng trong thực tế

Từ quản lý dự án đến thiết kế và hoạch định của SIS, tính toán vòng lặp an toàn và chu kỳ vòng đời của SIS

Từ rủi ro tiềm ẩn đến an toàn theo tiêu chuẩn IEC 61511

Không còn thắc mắc tại sao an toàn chức năng lại đóng một vai trò quan trọng như vậy. Những người vận hành nhà máy đã đầu tư nhiều để tránh rủi ro cho người. Sau cùng, bất kỳ biện pháp ngăn ngừa nào cũng hiệu quả về mặt chi phí hơn rất nhiều so với khi tai nạn xảy ra gây hậu quả cho người, các quy trình, nhà máy và môi trường. Tài liệu kỹ thuật này cung cấp thông tin cho người thực hiện giàu kinh nghiệm mà không sử dụng quá nhiều thuật ngữ kỹ thuật.

Giải pháp an toàn chức năng

Đầu tư vào các giải pháp an toàn chức năng và các biện pháp tránh các lỗi hệ thống và lỗi ngẫu nhiên không tốn kém nhiều nếu dựa vào các thiết bị được phát triển theo tiêu chuẩn IEC 61508. Tiêu chuẩn này cung cấp cho các nhà vận hành sự an toàn, giảm thời gian chứng minh độ vận hành tin cậy và chuyển một phần quyết định công sức của họ cho các biện pháp xử lý và tài liệu cần thiết đến nhà sản xuất.

Thông tin trong ấn bản này được cung cấp theo sự hiểu biết của chúng tôi Tuy nhiên chúng tôi không thể chấp nhận bất cứ trách nhiệm nào do sự hiểu lầm gây ra.

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn