Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Khi giá trị cao kết hợp cùng chuyên môn vững chắc

Endress+Hauser là một nhà cung cấp hàng đầu trên toàn thế giới về các thiết bị đo lường, dịch vụ và giải pháp cho ngành kỹ thuật quy trình công nghiệp. Dù có hơn 13,000 nhân viên trên toàn thế giới, chúng tôi vẫn là một doanh nghiệp gia đình. Và doanh nghiệp gia đình thực sự rất "khác biệt".Chúng tôi tin rằng những nhân viên tận tụy và có năng lực chính là nhân tố chủ chốt trong việc đảm bảo tương lai thành công của doanh nghiệp. Hãy gia nhập đội ngũ của chúng tôi bằng cách chọn Endress+Hauser là nơi xây dựng sự nghiệp – "People for Process Automation".

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn