Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Kỹ Thuật và Hiệu Chuẩn được Ủy Quyền tại Việt Nam

Công ty NK Engineering hiện là nhà Cung Cấp Dịch Vụ Kỹ Thuật và Hiệu Chuẩn được Ủy Quyền cho sản phẩm Endress+Hauser

Công ty NK Engineering, đại diện thương mại của chúng tôi trên mười năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đo lường & giải pháp tự động, đã trở thành nhà Cung Cấp Dịch Vụ Kỹ Thuật và Hiệu Chuẩn được Ủy Quyền cho Endress+Hauser vào tháng 3 năm 2016. Những lợi ích mà chúng tôi mang lại cho Khách Hàng của mình là:

Lợi ích

  • Kỹ sư dịch vụ kỹ thuật địa phương luôn có mặt 24/24, được ủy quyền bởi Endress+Hauser

  • Cải thiện năng suất bằng cách giảm thiểu gián đoạn quy trình do lỗi thiết bị

  • Phân tích chuyên sâu, xác định nguyên nhân lỗi

  • Tài liệu vận hành thử được chuẩn hóa

  • Tối ưu hóa việc bảo trì và chi phí hoạt động

Công ty NK Engineering đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về các chứng nhận

Để đạt được chứng nhận nhà Cung Cấp Dịch Vụ Kỹ Thuật & Hiệu Chuẩn được Ủy Quyền, công ty NK Engineering phải chứng minh được rằng tất cả các dịch vụ kỹ thuật phải hoàn toàn phù hợp với thủ tục dịch vụ của Endress+Hauser. Những yêu cầu nghiêm ngặt này bao gồm sự sẵn có về thiết bị, dụng cụ và vận chuyển cũng như là việc sử dụng kỹ sư dịch vụ kỹ thuật được chứng nhận.

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Kỹ Thuật & Hiệu Chuẩn được Ủy Quyền mới cam kết phát huy giá trị thương hiệu Endress+Hauser. Tất cả điều đó đảm bảo công ty NK Engineering cũng như kỹ sư dịch vụ kỹ thuật của mình là thành viên chính thức của đội ngũ Endress+Hauser.

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Kỹ Thuật & Hiệu Chuẩn được Ủy Quyền nhận được lợi ích

Là một nhà Cung Cấp Dịch Vụ Kỹ Thuật & Hiệu Chuẩn, công ty NK Engineering được lợi từ cấu trúc hỗ trợ và phát triển toàn diện. Là một đại diện, công ty NK Engineering tận dụng thành công thương hiệu Endress+Hauser trong khi được toàn quyền truy cập vào chương trình được thiết kế riêng để hỗ trợ phát triển chuyên môn về dịch vụ kỹ thuật và tăng trưởng kinh doanh sinh lợi. Công ty NK Engineering hiện tạo ra nhiều giá trị đáng kể hơn cho Khách Hàng – đợi thế cạnh tranh quyết định.

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Kỹ Thuật và Hiệu Chuẩn được Ủy Quyền - kỹ thuật viên và khách hàng ©Endress+Hauser
Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Kỹ Thuật và Hiệu Chuẩn được Ủy Quyền ©Endress+Hauser

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn