Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Lựa chọn và xác định cỡ thiết bị dễ dàng hơn

Ứng dụng Applicator đơn giản hóa các quy trình hoạch định

Có nhiều thách thức trong thiết kế kỹ thuật thiết bị tại nhà máy. Các nhà hoạch định phải kết hợp kiến thức về ứng dụng và thiết bị để đưa ra quyết định an toàn. Các tính toán thường phức tạp và khó nắm bắt nhiều sản phẩm đa dạng. Thiết kế kỹ thuật phức tạp trở nên đơn giản hơn và thậm chí trực quan hơn kể từ khi phát hành ứng dụng cải tiến Applicator 11.00.

Bạn muốn biết thêm về ứng dụng Applicator mới của chúng tôi?

Applicator có một giao diện mới hỗ trợ thiết kế kỹ thuật thiết bị dễ dàng hơn và thậm chí còn trực quan hơn. ©Endress+Hauser

Applicator có một giao diện mới làm cho thiết kế kỹ thuật thiết bị dễ dàng hơn và thậm chí còn trực quan hơn.

trang mở đầu của Endress+Hauser Applicator ©Endress+Hauser

Trang mở đầu của ứng dụng Applicator có diện mạo & cảm ứng mới giúp định hướng tốt hơn.

Dễ dàng lựa chọn thiết bị đo lường với Endress+Hauser Applicator ©Endress+Hauser

Lựa chọn thiết bị đo lường dễ dàng và trực quan tùy theo nhu cầu bằng ứng dụng Applicator.

Xác định kích cỡ thiết bị đo lường trực quan bằng ứng dụng appplicator của Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Xác định kích cỡ thiết bị đo lường trực quan theo nhu cầu bằng ứng dụng Applicator của chúng tôi Applicator.

Dễ dàng tìm kiếm các sản phẩm kế nhiệm với Endress+Hauser Applicator ©Endress+Hauser

Dễ dàng tìm kiếm các sản phẩm kế nhiệm bằng ứng dụng Applicator của chúng tôi giúp bạn trong các yêu cầu thay thế, sửa chữa và bảo trì thiết bị.

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn