Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Kiểm soát số liệu đo lường của bạn

Duy trì hoạt động nhà máy mà không mất nhiều công sức

Công nghệ Heartbeat trong thiết bị đo lường sẽ sắp xếp rõ ràng các thông báo chẩn đoán được chuẩn hóa về những việc cần làm để duy trì hoạt động nhà máy một cách kinh tế nhất dựa trên các nhu cầu thực tế. Với công nghệ này, thiết bị cho phép bảo trì theo dự báo, và cung cấp các dấu hiệu về sự ổn định trong vận hành và an toàn quy trình. Do thiết bị tự tiến hành chẩn đoán, nên các thử nghiệm chứng minh chỉ cần thiết trong chu kỳ kéo dài tối đa.

Lợi ích

  • Kiểm tra và ghi nhận số liệu tại hiện trường của từng điểm đo lường mà không gây gián đoạn

  • Thiết bị liên tục tự chẩn đoán và kéo dài chu kỳ kiểm tra

  • Thông báo chẩn đoán cung cấp hướng dẫn bảo trì chính xác

  • Kết quả kiểm tra được ghi nhận rõ ràng cùng với quy trình kiểm tra được hướng dẫn đơn giản

  • Giao thức kiểm tra được tạo tự động giúp hỗ trợ ghi nhận số liệu theo quy chuẩn và quy định pháp luật

  • Dữ liệu từ quy trình và thiết bị hiển thị khuynh hướng cho hoạt động bảo trì dự báo

  • Kết hợp các thông số quy trình và thiết bị giúp dễ dàng phân tích để tối ưu hóa quy trình

Dễ dàng hiểu rõ điểm đo lường

Công nghệ Heartbeat giúp kiểm soát tuyệt đối số liệu đo lường. Dễ dàng kiểm tra điểm đo lường mà không làm gián đoạn quy trình. Do thiết bị tự tiến hành chẩn đoán, các thử nghiệm chứng minh chỉ cần thiết trong chu kỳ kéo dài tối đa. Ngoài ra, các báo cáo được lập tự động mà không làm gián đoạn quy trình giúp hỗ trợ cho việc ghi nhận số liệu. Đối với hoạt động bảo trì theo dự báo cho tương lai, các thiết bị còn cung cấp các thông số để giám sát hiệu quả của quá trình tối ưu hóa quy trình.

Công nghệ Heartbeat trong các ứng dụng khác nhau

Công nghệ Heartbeat ©Endress+Hauser
Công nghệ Heartbeat ©Endress+Hauser

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn