Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

An toàn dữ liệu lưu trữ đám mây

Endress+Hauser được cấp chứng nhận StarAudit về tính bền vững và an toàn cho các dịch vụ kỹ thuật số

Endress+Hauser là công ty đầu tiên trong ngành được cấp chứng nhận StarAudit. Giải pháp IIoT từ chuyên gia về thiết bị đo lường đã được EuroCloud cấp chứng nhận 4 sao. Trong khuôn khổ của chứng nhận, mọi lĩnh vực liên quan đến việc thu thập dữ liệu trong các ứng dụng lưu trữ đám mây đều được kiểm định.

Trong quá trình phát triển các ứng dụng lưu trữ đám mây, ưu tiên hàng đầu của Endress+Hauser chính là vấn đề an toàn dữ liệu. Thomas Schmidt, Quản Lý Dự Án StarAudit tại Endress+Hauser đã chia sẻ rằng "Khi đối thoại với Khách Hàng, câu hỏi thứ hai gần như lúc nào cũng được hỏi chính là về các tiêu chuẩn an toàn của chúng tôi và phương thức đảm bảo các tiêu chuẩn đó. Đây chính là lý do mà chúng tôi quyết định tiến hành một đợt kiểm tra toàn diện thông qua một cơ quan độc lập.”

Chứng nhận của StarAudit xác nhận rằng các dịch vụ trên nền tảng web đều dựa trên các tiêu chuẩn an toàn cụ thể và đều được kiểm tra.Chứng nhận này chính là một bản đánh giá chất lượng có thể truy nguyên về các dịch vụ lưu trữ đám mây thông qua một quy trình chứng nhận minh bạch và đáng tin cậy. Mục tiêu của chứng nhận này là củng cố niềm tin của Khách Hàng và người sử dụng các dịch vụ lưu trữ đám mây.Chúng nhận này đã chính thức được trao tại Zurich vào tháng 4 vừa qua.

Giải pháp IIoT của Endress+Hauser

Với các dịch vụ và sản phẩm kỹ thuật số, Endress+Hauser hỗ trợ Khách Hàng tối ưu hóa các quy trình và tăng hiệu suất nhà máy. Với ứng dụng trên nền tảng web Analytics, toàn bộ thiết bị trong nhà máy bao gồm cả các thiết bị từ bên thứ ba có thể được phân loại và phân tích nhanh chóng. Điều này giúp giảm đáng kể thời gian kiểm kê các thiết bị đã được lắp đặt.

Ngoài ra, ứng dụng này còn hỗ trợ Khách Hàng phát hiện ra các điểm đo thiết yếu và xác định khả năng chuẩn hóa. Các thông tin khác như các sản phẩm thay thế phù hợp cũng được thể hiện.

More about Endress+Hauser's IIoT offering can be found here: www.iiot.endress.com

EuroCloud thúc đẩy công nghệ điện toán đám mây

EuroCloud là một tổ chức phi lợi nhuận độc lập nhằm thúc đẩy công nghệ điện toán đám mây. Tổ chức này đã cam kết phát triển thị trường kỹ thuật số chung tại Châu Âu và đóng vai trò là môi trường đối thoại mở giữa các đơn vị hợp tác, nhằm thúc đẩy những cơ hội phát triển mới.

An toàn dữ liệu lưu trữ đám mây: Endress+Hauser được cấp chứng nhận StarAudit ©Endress+Hauser

Endress+Hauser đã được EuroCloud cấp chứng nhận StarAudit.

Hình ảnh buổi lễ trao chứng nhận StarAudit tại Zurich. Netzmedien

Hình ảnh buổi lễ trao chứng nhận StarAudit tại Zurich.

Endress+Hauser đã sẵn sàng với IIoT ©Endress+Hauser

Với danh mục sản phẩm toàn diện, các ứng dụng và tầm nhìn về công nghệ cụ thể, Endress+Hauser đã sẵn sàng với IIoT.

Liên hệ

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn