Làm thế nào để kiểm soát quy trình chưng cất phân đoạn hiệu quả?

Ra-đa sóng dẫn hướng so với thiết bị đo cơ khí là một giải pháp dành cho đo mức

Hiện bạn đang sử dụng thiết bị đo cơ khí để đo mức trong quy trình chưng cất phân đoạn olefin. Bạn gặp phải những tình huống thách thức ở đây như nhiệt độ vận hành tăng và nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng đến thiết bị cơ khí. Điều này có thể dẫn đến việc ngừng hoạt động đột xuất hoặc ngoài dự kiến. Chúng tôi có thể trợ giúp với ra-đa sóng dẫn hướng thay thế tối ưu Levelflex FMP54 để đo mức liên tục nhằm giúp đo lường ổn định trong điều kiện nhiệt độ cao.

Muốn biết cách kiểm soát quy trình chưng cất phân đoạn?

Levelflex FMP54 loại thép không gỉ ©Endress+Hauser

Đo bằng ra-đa sóng dẫn hướng với Levelflex FMP54 là giải pháp thay thế cho thiết bị đo cơ khí nhằm giúp quản lý quy trình chưng cất phân đoạn olefin.

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn