Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Bạn đang gặp khó khăn trong việc tối ưu hóa hệ thống MRO?

Việc thực hiện một chương trình bền vững sẽ giúp Khách hàng kiểm soát được quy trình lắp đặt

Các tiêu chuẩn công nghiệp nội bộ hoặc bên ngoài, ví dụ như ISO, FDA hoặc HACCP, yêu cầu bạn phải có tài liệu truy nguyên của thiết bị đo lường công nghệ? Bạn đang tìm kiếm một giải pháp quản lý tài sản hữu hiệu, không cần giấy tờ và được tích hợp với quy trình kinh doanh cũng như giảm chi phí và sai sót? Giải pháp thay thế, sửa chữa và bảo trì thiết bị (MRO) của chúng tôi sẽ giúp tối ưu hóa nhà máy hóa chất và hỗ trợ ra quyết định.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về khả năng tối ưu hóa MRO trong các nhà máy hóa chất?

Vui lòng nhấp vào đường dẫn sau đây để tìm hiểu thêm về tối ưu hóa MRO trong nhà máy hóa chất

Nhân viên MRO trên bể hóa chất tại một nhà máy hóa chất ©Endress+Hauser

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn