Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Chuyển đổi dữ liệu an toàn và vận hành dễ dàng

Giảm chi phí vận hành và tăng thời gian hoạt động các điểm đo của khách hàng bằng cảm biến Memosens

Điều kiện thời tiết có ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động đúng cách của các thiết bị và do đó ảnh hưởng đến khối lượng công việc của nhân viên bảo trì của khách hàng? Tại Endress+Hauser chúng tôi hiểu được nhu cầu và khó khăn của khách hàng vì vậy chúng tôi đã phát triển cảm biến Memosens. Cảm biến này chuyển đổi các giá trị đo thành tín hiệu số được truyền cảm ứng tới các thiết bị chuyển đổi tín hiệu. Việc đo lường không còn bị ảnh hưởng bất lợi bởi các tác động như độ ẩm hoặc sự ăn mòn nữa.

Lợi ích

  • Giảm sai số đo lường bởi vì việc truyền tín hiệu không bị ảnh hưởng bởi các tác động như độ ẩm, ăn mòn hoặc cầu muối

  • Giảm thời gian ngừng hoạt động của thiết bị vì các cảm biến có thể được hiệu chỉnh trước trong phòng thí nghiệm - giúp dễ dàng và nhanh chóng khi thay cảm biến

  • Giảm chi phí vận hành nhờ bảo trì tối ưu

Chúng ta không chỉ nói về sự an toàn mà chúng ta sống trong sự an toàn.

Xem video của chúng tôi để xem cách truyền dữ liệu an toàn bằng cảm biến Memosens có thể giúp khách hàng tăng thời gian hoạt động các điểm đo.

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn