Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Ứng dụng ExiCalculator

Làm thế nào để chắc chắn rằng bạn áp dụng đúng chiều dài cáp mà bạn cần để thực hiện khái niệm 2 dây an toàn?

Tính toán chiều dài cáp chính xác cho khái niệm 2 dây trong các khu vực nguy hiểm trở nên đơn giản và nhanh chóng với ứng dụng ExiCalculator. Thứ nhất, cơ sở dữ liệu ứng dụng đã có mười hai thông số từ ba thành phần Endress+Hauser cung cấp thông tin cơ bản cần thiết để thực hiện các tính toán. Thứ hai, ứng dụng cho phép bạn đưa ra quyết định có đầy đủ thông tin về các định nghĩa và thông số kỹ thuật cáp an toàn. Cuối cùng, bạn có thể in chứng nhận làm bằng chứng.

Lợi ích

  • Tiết kiệm thời gian bằng cách tránh tính toán thủ công tốn thời gian

  • Nhận quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh: mười hai thông số từ ba thành phần

  • In trực tiếp từ ứng dụng bằng chứng xác nhận rằng khái niệm 2 dây là an toàn

Thật đơn giản, nhanh chóng và miễn phí!

Tải Ứng dụng từ Google Play Store hoặc từApple App Store làm cho các hoạt động trở nên an toàn!

Ứng dụng tính toán ExiCalculator ©Endress+Hauser

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn